https://www.instagram.com/p/CxSlvB3IDSv/

Trimestralment us oferim un curs monogràfic sobre tècniques d’estudi. Aquest curs proporciona a l’alumnat unes eines d’organització, planificació i aprofitament del temps dedicat a estudiar. Està enfocat a alumnes tant d’ESO com de Batxillerat.

Però a més, dóna una visió sobre com aprèn el nostre cervell, de manera que els aprenentatges adquirits puguin ser interiortizats d’una manera més efectiva i productiva. A mig termini, els ajudarà a treure més profit de les hores que dediquen a l’estudi, i per tant, que aquestes estiguin millor invertides. També els permetrà de gaudir de més temps lliure, molt necessari en el procés d’aprenentatge i de cura de la seva salut mental.

El curs s’organitza en dos blocs i aprofitem la pausa per fer un bon esmorzar, on les persones assitents poden fer noves coneixences i intercanviar opinions. D’aquesta manera, s’aprofita millor el matí, ja que els ajuda a participar d’una manera més activa i verbalitzar els seus dubtes. També els ofereix major llibertat per expressar els entrebancs amb què sovint es troben durant el curs acadèmic.

Els proporcionem tot el material necessari per fer-ne un correcte seguiment, amb alguns elements que amenitzen el dia.

Les places són limitades i els grups molt reduïts, cosa que facilita les seves intervencions.

Us hi esperem!